Need Help ?
Call: +977- 096420135

समाचार बिस्तारमा

३८ औं राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७४ को आदर्श वाक्य ''संघीय नेपाल समृद्धिको आधार, स्तरीय शिक्ष सबैको अधिकार''

३८ औं राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७४ को आदर्श वाक्य ''संघीय नेपाल समृद्धिको आधार, स्तरीय शिक्ष सबैको अधिकार''