Need Help ?
Call: +977- 096420135

समाचार बिस्तारमा

२०७४ बैशाख ३ देखि १४ सम्म '' हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा'' भन्ने आदर्श वाक्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाऔं ।

२०७४ बैशाख ३ देखि १४ सम्म '' हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा'' भन्ने आदर्श वाक्यका साथ  विद्यार्थी भर्ना अभियान  मनाऔं ।